Brugfiguur

Onze school kan beroep doen op een mobiele brugfiguur van de stad Kortrijk: Semra Filiz.

Brugfiguur Semra Filiz

Brugfiguur Semra
Basisschool Vlaanderen

Heb je info nodig over financiële steun, werk, sport, opvang, …?
Heb je hulp nodig bij een gesprek op school of bij een andere dienst?
Contacteer Semra
? 0471 24 45 73
? semra.filiz@kortrijk.be
https://www.kortrijk.be/brugfiguren-basisonderwijs

Een brugfiguur ondersteunt en versterkt ouders van kwetsbare kinderen uit het basisonderwijs enerzijds en scholen anderzijds met als doelstelling de leerprestaties, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen in overeenstemming te brengen met hun persoonlijke capaciteiten en persoonlijkheid.

3 belangrijke pijlers:
Ondersteunen van ouders met bijzondere aandacht voor kansengroepen.
Sensibiliseren van het schoolteam.
Samenwerking met de buurt uitbouwen.

Een mobiele brugfiguur is steeds telefonisch en per mail bereikbaar voor het schoolteam en betrokken diensten. Ook de ouders kunnen altijd rechtstreeks contact opnemen met de mobiele brugfiguur al dan niet met medeweten van de school. Gesprekken vinden meestal plaats bij het gezin thuis, maar kunnen ook doorgaan op school of op een externe dienst.

Scroll naar boven