Inschrijvingen

kind en alfabet
Inschrijvingen
Basisschool O.L.V. van Vlaanderen

Ben je op zoek naar een nieuwe school voor je kind?
Wie graag info van de school en een rondleiding wilt,
kan een afspraak maken via 056 17 09 00.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025

 • Voorrangsperiode van inschrijving van broer/zus van leerling van de school en voor kind van personeelslid van de school:
  van maandag 22 januari 2024 tot 9 februari 2024
 • Aanmeldingsperiode:
  van dinsdag 27 februari 2024 tot dinsdag 19 maart 2024
 • Verzending resultaat (mail of brief) van aanmelding ten laatste op:
  op vrijdag 19 april
 • Inschrijven met ticket uit aanmelden:
  van maandag 22 april 2024 tot maandag 13 mei 2024
 • Vrije inschrijvingen:
  vanaf donderdag 23 mei 2024

Ben je ouder van een kind van het geboortejaar 2022 dat in Kortrijk gedomicilieerd is?
Dan ontvang je in de loop van december 2023 een brief met informatie over hoe je je kind kan aanmelden. 

Op donderdag 23 mei 2024 starten de vrije inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025.

Vanaf dan verlopen de inschrijvingen chronologisch. Dat betekent dat het tijdstip waarop je kind ingeschreven wordt, bepaalt welke plaats je kind inneemt in het inschrijvingsregister (of op de wachtlijst). Tijdens de vrije inschrijven geldt de voorrangsregeling niet meer.

De inschrijvingen hebben plaats in de school en tijdens de openingsuren van de school.
De inschrijving komt pas tot stand na ondertekening van het opvoedingsproject en het schoolreglement door de ouder(s).
Komt je kind op de wachtlijst van de school terecht? Vraag dan aan de school om dit weigeringsdocument in te vullen.

Meer info over inschrijven in de Kortrijkse basisscholen?

Scroll naar boven