Basisschool O.L.V. van Vlaanderen

Samen Leren Groeien

Het oudercomité

"een brug tussen de ouders en de school"
 

De oudervereniging is de groepering van ouders, die alle ouders met kinderen in de Basisschool van Vlaanderen  vertegenwoordigt. 
De ouders, zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en geven deze taak voor een groot stuk door aan de school. Zij hebben daarbij bepaalde verwachtingen en zij hopen dat de school deze verwachtingen kan inlossen.
Daarom is er samenwerking en communicatie nodig tussen de school en de ouders.
Door de ouders te betrekken bij de school en ze te informeren, bekomen zij een beter beeld van "een kind op school". Anderzijds zijn de meningen van de ouders belangrijk om het beleid van de school verder uit te stippelen. De informatiestroom gaat in twee richtingen. 

VOORZITTER: Kim Decock
kim decock


SECRETARIS: Ruben Desmet 
ruben desmet

PENNINGMEESTER: Vien Vanlede
 

Onze leden en bestuursleden staan steeds open voor uw opmerkingen en suggesties.

button inloggen oudercomite