Basisschool O.L.V. van Vlaanderen

Samen Leren Groeien

We stellen ons graag voor!

overleg 0

 

 

 

 

 

 

 

- Wens je meer te weten over het oudercomité, lees dan hier onze voorstellingsbrief.

- Wens je lid te worden van het oudercomité, op de hoogte blijven of het oudercomité op een andere manier steunen, dan kan je dit aanduiden via deze link
Inschrijven voor de WhatsAppgroep kan via dit formulier.

Mocht u ons actief willen komen helpen (of nog twijfelen of u dit leuk vindt), dan nodigen wij u uit voor de eerste vergadering op maandag 20  september 2021 om 20.00 uur op school in de leraarskamer(*).
Wegens de Corona maatregelen is het mogelijk dat de vergaderingen doorgaan via een Onlineplatform, zoals Microsoft Teams.

Het oudercomité

"een brug tussen de ouders en de school"
 

De oudervereniging is de groepering van ouders, die alle ouders met kinderen in de Basisschool van Vlaanderen  vertegenwoordigt. 
De ouders, zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en geven deze taak voor een groot stuk door aan de school. Zij hebben daarbij bepaalde verwachtingen en zij hopen dat de school deze verwachtingen kan inlossen.
Daarom is er samenwerking en communicatie nodig tussen de school en de ouders.
Door de ouders te betrekken bij de school en ze te informeren, bekomen zij een beter beeld van "een kind op school". Anderzijds zijn de meningen van de ouders belangrijk om het beleid van de school verder uit te stippelen. De informatiestroom gaat in twee richtingen. 

VOORZITTER: Nico Van Severen
email oudercomite


SECRETARIS: Ruben Desmet 
ruben desmet

PENNINGMEESTER: Vien Vanlede
emailadres vien
 

Onze leden en bestuursleden staan steeds open voor uw opmerkingen en suggesties.

button inloggen oudercomite