Basisschool O.L.V. van Vlaanderen

Samen Leren Groeien

Niveaulezen - L3B

Met het 3e leerjaar zijn we opnieuw gestart met het niveaulezen.
Dit is een leuke manier om samen te lezen, beter te leren lezen, verhalen ontdekken, …
We helpen elkaar en leren hierbij veel van elkaar.

Foto's