Basisschool O.L.V. van Vlaanderen

Samen Leren Groeien

Schrijfdans: Krullenbol: De Clown

Iedereen van het tweede kleuter kreeg tijdens het thema Carnaval schrijfdans. Daarbij is vertrekken we van het grootmotorische en herhaaldelijke bewegingen. Daarna gaan we aan de slag op papier. We doen dezelfde bewegingen in de lucht als op papier. Door die herhaaldelijke bewegingen heeft iedereen een ander resultaat 😊

Deze keer kwam de clown aan bod.

Foto's