Basisschool O.L.V. van Vlaanderen

Samen Leren Groeien

Intekenlijst noodopvang

Voor wie is de opvang?
Gezonde kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen of kinderen van wie beide ouders werken in een sector die heropstart waardoor ze hun kind niet meer zelf kunnen opvangen. In dit laatste geval bezorgt u een attest van uw werkgever waaruit blijkt dat u niet van thuis uit kunt werken.

Leerlingen moeten in de opvang volgens het contactbubbel-principe gescheiden blijven van de groepen leerlingen die les krijgen op school, niet alleen in de klas, maar ook bij afhaalmomenten, speeltijden, eetmomenten ... Daarom zijn de opvangmogelijkheden van de school beperkt.
SCHRIJF UW KIND ALLEEN IN VOOR DEZE OPVANG ALS HET ECHT NIET ANDERS KAN.

Hoe intekenen?

- U tekent voor elk kind apart in.
- U tekent tijdig in.  Als de inschrijvingen afgesloten zijn op de website, worden er op geen enkele andere manier nog inschrijvingen toegelaten.


button intekenen noodopvang tot juniarrow 39526 640  Intekenen kan vanaf vrijdag 29 mei om 16.00 uur tot zondag 31 mei om 18.00 uur.