Basisschool O.L.V. van Vlaanderen

Samen Leren Groeien

Brugfiguren

stad Kortrijk

Onze school kan beroep doen op een mobiele brugfiguur van de stad Kortrijk.

Een brugfiguur ondersteunt en versterkt ouders van kwetsbare kinderen uit het basisonderwijs enerzijds en scholen anderzijds met als doelstelling de leerprestaties, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen in overeenstemming te brengen met hun persoonlijke capaciteiten en persoonlijkheid.

3 belangrijke pijlers:
Ondersteunen van ouders met bijzondere aandacht voor kansegroepen.
Sensibiliseren van het schoolteam
Samenwerking met de buurt uitbouwen.

De mobiele brugfiguur werkt niet zoals een vaste brugfiguur vanuit de schoolomgeving. Ze zijn wel steeds telefonisch en per mail bereikbaar voor het schoolteam en betrokken diensten. Ook de ouders kunnen altijd rechtstreeks contact opnemen met de mobiele brugfiguur al dan niet met medeweten van de school. Gesprekken vinden meestal plaats bij het gezin thuis, maar kunnen ook doorgaan op school of op een externe dienst.