Basisschool O.L.V. van Vlaanderen

Samen Leren Groeien

Brieven

Algemeen

Verklaring van afwezigheid

Formulieren schoolongeval
(Opgepast: beide formulieren aan het schoolsecretariaat bezorgen)

Toestemmingsformulier voor kinderen die na schooltijd alleen naar huis mogen.

Mei

Nieuwsbrief mei

Huis van het kind programmaboekjes tot 3 jaar

Huis van het kind activiteitenkalender kleuter en lagere school

Brief schoolreis kleuter de Warande

Ouderbrief verkeersweek

Sleepover L1

Schoolreis L3

Technoplis L6

Sportdag L6

Ouderavond fietsproef en driedaagse L6

April

Nieuwsbrief april

Schoolreis L1

Ouderbijeenkomst 'Klein, klein kleutertje'

Uitstap LEGO VIVES - 4B

Met de klas de boer op - L5

 

Maart

Nieuwsbrief maart

Muzisch labo BOUWSTOF - L4

Sobermaal - KL en L

Tutorlezen - L1

Tutorlezen - L6

 

Februari

Nieuwsbrief februari

 

Januari

L6 overstap secundair onderwijs

Nieuwsbrief januari

 

December

Uitnodiging klassikaal oudercontact

Nieuwsbrief december

 

November

Sintfilm L3-L6

Uitstap Passendaele L5

Corona update

Nieuwsbrief november

 

Oktober

Uitnodiging oudercontact L1

Texture L6

Boekenbeurs

Sportweek L3

Paradise L5

Nieuwsbrief oktober

 

September

Schoolkalender 2021-2022

Uitnodiging infoavond L1

Schoolbenodigdheden kleuter en lager

Welkomdag 

Aanpassingen schoolreglement 2021-2022

Startbrief - Julesklas

Startbrief - uiltjesklas

Startbrief - L2

Startbrief - L3

Startbrief - L4

Startbrief - L6

Aanvraag eerste communie - L2

GDPR

Infoavond L2, L3 en L4

Infoavond L5 en L6

Infoavond kleuter

Groepsactiviteit - L3

Typelessen L4, L5 en L6

Uitstap milieuboot L6

Uitstap milieuboot L5 

Nieuwsbrief september