Basisschool O.L.V. van Vlaanderen

Samen Leren Groeien

Update corona

26 maart 2021

Corona-update kleuter: Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste om ook de kleuterscholen te sluiten vanaf 29 maart.
Meer info vindt u in deze brief.

25 maart 2021

De beslissing van het Overlegcomité heeft een impact op ons onderwijs.
In deze brief kan u meer informatie lezen.

24 maart 2021 

Beste ouder

Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité zit onderwijsminister Ben Weyts samen met het onderwijsveld om afspraken te maken over de praktische organisatie van het onderwijs in de week voor de paasvakantie.
Van zodra er meer duidelijkheid is, informeren we u verder.

Alvast bedankt voor uw begrip en geduld.

22 maart 2021

In deze brief kan u de laatste corona-update lezen.

21 maart 2021

Beste ouder

U hoorde het wellicht in de actualiteit.
Eén van de verstrengingen in het onderwijs is dat de refter dicht gaat.
Voor de KBK-scholen betekent dit dat er vanaf dinsdag 23/03 geen warme maaltijden meer zijn.
Mandag 22 maart kunnen de kinderen dus nog warm eten op school.
Vanaf dinsdag brengen de kinderen die op school eten een lunchpakket en een gezond drankje mee.

OPROEP:

Bent u in de mogelijkheid om uw kind thuis te laten eten over de middag, dan vragen we om praktische redenen om dit ook te doen.
Kinderen die ’s middags thuis gaan eten, kunnen afgehaald worden op de speelplaneet (Beverlaai nummer 83) omstreeks 11.35 uur. De lessen starten opnieuw om 13.05 uur.
Als uw kind thuis zal eten, dan meldt u dit via de agenda of een mailtje naar de leerkracht.

We nemen morgen intern de tijd om alle nieuwe maatregelen verder concreet uit te werken.
U krijgt morgen zeker nog meer informatie hieromtrent.

18 maart 2021

In deze brief kan je de maatregelen omtrent de mondmaskersplicht in het 5e en 6e leerjaar nalezen.

1 februari 2021

Twijfel je of je kind naar school mag komen? 
Onderstaande beslisbomen helpen je om de juiste beslissing te nemen.
Ze werden aangepast aan de recentste richtlijnen.

Beslisboom kleuter

Beslisboom lager

5 januari 2021

Twijfel je of je kind naar school mag komen? 
Onderstaande beslisbomen helpen je om de juiste beslissing te nemen.

Beslisboom kleuter

Beslisboom lager

2 januari 2021

Graag willen we u wijzen op  de volgende richtlijn zoals ze ons werd doorgegeven door Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Ondanks het feit dat de overheid ten stelligste afraadt om naar het buitenland te reizen, zullen sommige mensen toch hun koffers pakken en vertrekken. Hoe ga je daar dan mee om als school? Sowieso moet vanaf 18 december iedereen die naar een rode zone geweest is, gedurende tien dagen verplicht in quarantaine. Die verplichting geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen. Als een leerling of personeelslid die naar een rode zone op vakantie geweest is, weigert om nadien in quarantaine te gaan en zich toch aandient op school, kun je hen de toegang weigeren. Het zou een onaanvaardbaar gezondheidsrisico zijn om die leerlingen of personeelsleden tot de school toe te laten.

Onderstaande bericht kregen we vanuit Stad Kortrijk:

“De Coronacijfers dalen. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet. Daarom roept het stadsbestuur Kortrijk op om de maatregelen te blijven volgen, zeker betreft reizen naar het buitenland. Tijdens de eindejaar periode was het mogelijk (maar afgeraden) om naar het buitenland te reizen.  Iedereen die op reis is geweest, moet verplicht in quarantaine gaan en getest worden. Wegens de verplichting om in quarantaine te gaan kan de school je kind tijdens de quarantaineperiode weigeren. Het zou een onaanvaardbaar gezondheidsrisico zijn om je kind tot de school toe te laten. Meer info op Maatregelen tegen corona: vragen van ouders - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (vlaanderen.be). "

KBK heeft dan ook beslist deze richtlijn in alle scholen van de scholengemeenschap strikt toe te passen en kinderen en personeelsleden die naar een rode zone zijn geweest pas na 10 dagen quarantaine opnieuw toe te laten op school.

Mogen we alvast vragen de directie van de school bij voorbaat per mail te verwittigen indien uw kinderen in quarantaine dienen te blijven?

Bij twijfel zullen de ouders opgebeld worden.

Bemerking: Net als bij alle communicatie in de coronaperiode is ook wat we hierboven melden onder voorbehoud van wijziging van richtlijnen door de overheid.