Basisschool O.L.V. van Vlaanderen

Samen Leren Groeien

Updates m.b.t. maatregelen coronavirus

17/03/2020

Beste ouder

In deze uitzonderlijke tijden is het herorganiseren van ons leven niet evident.

We stellen vast dat velen onder jullie heel wat gepuzzeld hebben om een alternatief te vinden voor de noodopvang op school. Dankjewel hiervoor! Dit past helemaal in de geest van de maatregelen die de overheid nam, namelijk zo weinig mogelijk mensen samen brengen.

Het basisprincipe van het schorsen van de lessen is: 'Hou de kinderen thuis!'.

 Daarom voorziet de school enkel noodopvang voor:

  • ouders die voor de opvang van de kinderen enkel een beroep kunnen doen op de grootouders.
  • ouders die in de gezondheids- of veiligheidssector werken.

Breng jouw kinderen niet naar school als je van thuis uit werkt of andere opvangmogelijkheden buiten de gootouders kan voorzien.

Om zo weinig mogelijk kinderen in onze opvang samen te brengen, rekenen we op jouw burgerzin en solidariteit.  Als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt, komen we al heel wat verder in het bestrijden van het coronavirus.

Er komt een update op de website met een nieuwe manier van intekenen voor de noodopvang:

  • Je kunt aanmelden via de intekenlijst op de website. Intekenen doe je dagelijks voor de dag erop. Vul de lijst uiterlijk in tegen 17 uur voor de opvang de dag erop.
    Opgepast: als u uw kind al eerder intekende, moet u dit nog eens opnieuw doen op deze nieuwe lijst.
  • Reden van de aanpassing: We stellen vast dat het aantal kinderen die ingeschreven zijn voor de opvang, niet overeenstemt met de kinderen die effectief in de opvang zijn. Voor ons is het op die manier niet haalbaar om ons op een goede manier te organiseren.

Voor de kleuters staan er suggesties voor ouders op de website. Voor het lager kan je op de klaspagina werkbundels terug vinden. Moedig je kind aan om dagelijks enkele oefeningen te maken.

Wie niet in de mogelijkheid is om de bundels thuis te printen, kan een print afhalen op school op:

  • dinsdag, 17 maart tussen 16 en 18 uur
  • woensdag, 18 maart tussen 8 en 12 uur

Even meegeven: Voor het 6de leerjaar zijn er geen aparte blaadjes voorzien. De kinderen van het 6de leerjaar werken in hun werkboeken.

We communiceren verder via onze schoolwebsite.

Draag goed zorg voor elkaar en jezelf.

Vriendelijke groeten

Lindsey Roose
directeur