Basisschool O.L.V. van Vlaanderen

Samen Leren Groeien

Updates m.b.t. maatregelen coronavirus

26/04/2020: Beslissing Nationale Veiligheidsraad 24/04/2020

Jullie volgen wellicht de media.
Vrijdag nam de Nationale Veiligheidsraad enkele beslissingen in het kader van de heropstart van de scholen.
De scholen kunnen heropstarten op 18 mei met een testdag op vrijdag 15 mei.
Ze adviseerden de mogelijkheid om een beperkt aantal leerjaren naar school te laten komen, namelijk het zesde, het eerste en het tweede leerjaar. 
Wij gaan met de richtlijnen aan de slag. Het wordt een complexe oefening waarbij de risico-analyse zal bepalen wat voor onze school concreet haalbaar is. 
Indien er meer duidelijkheid is, worden jullie op de hoogte gebracht via mail én via de website.

Alvast bedankt voor uw geduld.

NOODOPVANG tot 14 mei
Zeker tot de heropstart van de scholen organiseert de school enkel noodopvang.
De principes om gebruik te maken van die opvang blijven dezelfde:
Het basisprincipe blijft dat ouders hun kind maximaal thuis opvangen.
Als één van de ouders thuiswerkt of als beide ouders thuiswerken, worden de kinderen thuis opgevangen.
• De noodopvang is er voor gezonde kinderen van wie de ouder(s) niet thuis kunnen werken.
De directeur kan altijd een attest van de werkgever vragen.
Intekenen voor de noodopvang is verplicht via de schoolwebsite.

We willen nog even meegeven dat de opvang in de school én de heropstart van de school in het gedrag komt als alle kinderen naar de opvang gestuurd zouden worden.
Iedereen wordt in deze uitzonderlijke tijden uitgedaagd om creatief naar oplossingen te zoeken. En ja, naarmate de tijd vordert wordt het moeilijker. Toch durven we vragen om ook naar de opvang voor uw kind(eren) toe creatief te blijven.
Weet dat we beseffen dat dit geen evidentie is, maar samen kunnen we dit ook aan. 

Hou de moed erin. Hou het veilig. 

Praktische afspraken opvang
• Voorschoolse en naschoolse opvang: toegang via inkom school.
• Opvang tijdens de schooluren: brengen en afhalen van de kinderen op de speelplaneet (huisnr 83 in Beverlaai, zwart poortje)
Afgehaalden's middags van 11.45 tot 12.05 uur op de speelplaneet.
Afgehaalden 's avonds van 15.50 tot 16.10 uur op de speelplaneet.
• Meebrengen: lunch, fruit, koek, twee flesjes water.

16/04/2020: afstandsleren en pre-teaching

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft op woensdag 15 april, op grond van advies van de wetenschappelijke experten, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei.
Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven.

Wat dit concreet betekent, hoort u in het bericht van mevrouw Lindsey.

Alle info omtrent de schoolwerking tot 3 mei, kunt u nalezen in deze brief.

12/04/2020: tips voor ouders

We leven in bijzondere tijden en voor veel ouders is het geen makkelijke opdracht om thuiswerk met thuisonderwijs voor de kinderen te combineren. 
Onlangs was Haim Omer bij ons te gast in Kortrijk. Hij heeft via zijn blog een interessant artikel gedeeld over effectief ouderschap ten tijde van corona.  Zeker het lezen waard!

06/04/2020

Beste ouder

Gedurende de 3 weken vóór de paasvakantie hebben we ingezet op contact houden met de kinderen en de ouders.
We hebben ook geziene leerstof hernomen via alternatieve vormen van leren.
Het doel was vooral om kinderen in het ritme te houden en de band met de school niet te verliezen.

De voorbij weken namen veel ouders de taak van leraar zo goed mogelijk over.
De omschakeling naar afstandsleren was voor niemand evident, maar iedereen heeft alles uit de kast gehaald om daar positief, soepel en constructief mee om te gaan.
En we weten dat dat niet altijd even gemakkelijk was. Bedankt daarvoor!

Nu is het paasvakantie, een periode van rust. De juffen en de meesters bieden geen leerinhouden aan en laten het contact even los.
Als u toch nog schools aan de slag wilt gaan met uw kind, dan zijn dit enkele tips:
• Beperkt de werktijd per dag. Het is immers vakantie.
• Voor de kinderen die nu in de fase zitten van het leren lezen of de fase van vlotter leren lezen is het wel heel belangrijk om het lezen dagelijks te blijven oefenen.
• Voor de kinderen van het eerste leerjaar is het zinvol om de letters, bewerkingen tot 10 en splitsingen (= rekenkaartjes) regelmatig te herhalen.
• Voor de kinderen van het tweede en derde leerjaar is het raadzaam om dagelijks een tiental minuten de tafels te herhalen.
• Verder mag u uw kind stimuleren om de oefeningen in de werkbundel of op Bingel af te werken.
We bieden tijdens de vakantie geen nieuwe oefenstof aan.
Zo hopen we dat de kinderen en de ouders hierdoor wat kunnen herademen.
Praat en speel veel met jullie kinderen, ontspan, lees samen een boek, speel een gezelschapsspel, … Deze activiteiten zijn ook zeer zinvol voor de ontwikkeling van uw kind.

Wij bereiden ons alvast voor op wat na de paasvakantie komt: meteen heropstarten of verder gaan en afstandsonderwijs met ook nieuwe leerinhouden voorzien.
Van zodra er meer duidelijkheid komt, zullen we jullie informeren via de website.

Nu willen we jullie vooral een prettige vakantie en een vrolijk paasfeest toewensen.
Hou het veilig!
Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.

Vriendelijke groeten
Mevrouw Lindsey en het leerkrachtenteam

27/03/2020

'Thuis'theater

Op www.podiumaanhuis.be vind je een selectie aan voorstellingen voor jong en oud om de komende weken ontspannen door te komen. Gezelschappen, kunst- en cultuurhuizen bundelen er hun krachten om jullie virtueel te ontroeren en ontspannen. Een opname kan moeilijk tippen aan de magie van een live beleving, maar het zijn speciale tijden…. En dan is dit een heel mooie alternatief.

25/03/2020

CLB zet in op online ondersteuning van leerlingen en ouders tijdens de coronacrisis

Ondanks de opschorting van de lessen, blijft elk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) gegarandeerd bereikbaar, maar er is meer: CLBch@t, het anonieme chatonthaal van de CLB-sector, wordt versterkt. Hiermee zet het CLB in op het ondersteunen van leerlingen en ouders. Vorige week nam het aantal gesprekken over corona op de chat exponentieel toe.

Naast vragen die verband houden met het coronavirus, blijft CLBch@t ook vragen beantwoorden rond allerlei andere thema’s. Alle vragen over het welbevinden & de gezondheid van leerlingen zijn welkom, alsook vragen over de onderwijsloopbaan en het leren & studeren. Daarom werd besloten om alvast deze week de chatpermanentie met 40% uit te breiden.  Tijdens de openingsuren zullen telkens 6 tot 7 chatmedewerkers beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden.

Leerlingen en ouders kunnen op clbchat.be terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 17-21u en op woensdag van 14-21u.  Soms is er een wachtrij, maar in vergelijking met andere organisatoren van chathulp valt dit erg goed mee. De site is geschikt voor mobiel, tablet en pc. 
CLB chat

23/03/2020

Praktische info i.v.m. de opvang:
• Kinderen die naar de opvang komen, worden verwacht tegen 8.25 uur.
• ’s Morgens onthaal op de speelplaneet (zwart poortje Beverlaai nr. 83). Afgehaalden van 15.50 tot 16.05 uur op de speelplaneet.

De link naar de intekenlijst voor de noodopvang, vindt u vanaf nu in het menu links onder 'intekenlijst noodoopvang'.

23/03/2020

Enkele interessante websites:

- Structuurkaarten helpen de dag indelen.
Veel ouders vangen in deze coronacrisis thuis de kinderen op. Dat is wennen. “Structuur brengt rust voor kind en ouder,” adviseert onderwijsondersteuner Wendy Peerlings. Structuurkaarten helpen daarbij.

- Correct handen wassen doe je zo!

- Coronavirus: informatiewebsite en website met meertalige informatie.

19/03/2020

Regelmatig posten de leerkrachten iets op de klaspagina.  Blijf de klaspagina van uw kind dus regelmatig bezoeken.

17/03/2020

Beste ouder

In deze uitzonderlijke tijden is het herorganiseren van ons leven niet evident.

We stellen vast dat velen onder jullie heel wat gepuzzeld hebben om een alternatief te vinden voor de noodopvang op school. Dankjewel hiervoor! Dit past helemaal in de geest van de maatregelen die de overheid nam, namelijk zo weinig mogelijk mensen samen brengen.

Het basisprincipe van het schorsen van de lessen is: 'Hou de kinderen thuis!'.

 Daarom voorziet de school enkel noodopvang voor:

  • ouders die voor de opvang van de kinderen enkel een beroep kunnen doen op de grootouders.
  • ouders die in de gezondheids- of veiligheidssector werken.

Breng jouw kinderen niet naar school als je van thuis uit werkt of andere opvangmogelijkheden buiten de gootouders kan voorzien.

Om zo weinig mogelijk kinderen in onze opvang samen te brengen, rekenen we op jouw burgerzin en solidariteit.  Als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt, komen we al heel wat verder in het bestrijden van het coronavirus.

Er komt een update op de website met een nieuwe manier van intekenen voor de noodopvang:

  • Je kunt aanmelden via de intekenlijst op de website. Intekenen doe je dagelijks voor de dag erop. Vul de lijst uiterlijk in tegen 17 uur voor de opvang de dag erop.
    Opgepast: als u uw kind al eerder intekende, moet u dit nog eens opnieuw doen op deze nieuwe lijst.
  • Reden van de aanpassing: We stellen vast dat het aantal kinderen die ingeschreven zijn voor de opvang, niet overeenstemt met de kinderen die effectief in de opvang zijn. Voor ons is het op die manier niet haalbaar om ons op een goede manier te organiseren.

Voor de kleuters staan er suggesties voor ouders op de website. Voor het lager kan je op de klaspagina werkbundels terug vinden. Moedig je kind aan om dagelijks enkele oefeningen te maken.

Wie niet in de mogelijkheid is om de bundels thuis te printen, kan een print afhalen op school op:

  • dinsdag, 17 maart tussen 16 en 18 uur
  • woensdag, 18 maart tussen 8 en 12 uur

Even meegeven: Voor het 6de leerjaar zijn er geen aparte blaadjes voorzien. De kinderen van het 6de leerjaar werken in hun werkboeken.

We communiceren verder via onze schoolwebsite.

Draag goed zorg voor elkaar en jezelf.

Vriendelijke groeten

Lindsey Roose
directeur