Basisschool O.L.V. van Vlaanderen

Samen Leren Groeien

Beste ouder


Onze schoolbrochure bestaat uit verschillende delen.


In het eerste deel vind je het pedagogisch project.


Het tweede deel bestaat uit het eigenlijke schoolreglement met nuttige informatie en contactgegevens, de engagementsverklaring, informatie rond inschrijvingen en ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.


Het derde deel is de infobrochure onderwijsregelgeving van het Katholiek basisonderwijs.


De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan de contactgegevens en nuttige adressen zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is niet opnieuw het akkoord van ouders nodig. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.


De directie en het schoolteam    

 

 Onze missie  20160811 blanco kaft pedagogisch project  20160811 blanco kaft schoolreglement 20160811 blanco kaft onderwijsregelgeving 
Onze missie  Pedagogisch project   Schoolreglement  Infobundel
onderwijsregelgeving